neděle 6. prosince 2020

Černá hodinka - svatý Mikuláš

Kdo to klepe? Bílý pán,
Mikuláš dnes přišel k nám.
Anděl a čert přišli s ním,
zjistit jestli nezlobím.

Čertíka se nebojíme,
protože my nezlobíme.
Když, tak jenom trošinku
tatínka a maminku.

Svatý Mikuláš žil v Myře na území dnešního Turecka. Byl vysvěcen na biskupa. Prý pocházel z velmi bohaté rodiny a po smrti svých rodičů rozdal svůj majetek chudým věřícím. Za vlády císaře Diokleciána byl Mikuláš uvržen do vězení, za to že pomáhal křesťanům a utěšoval je. Biskup snášel všechno mučení tak statečně a trpělivě, až to zapůsobilo i na jeho věznitele a zase ho propustili. Svatý Mikuláš zachránil mnoho nespravedlivě odsouzených a podle legendy oživil tři děti.
Svatý Mikuláš zachránil námořníky, které zastihla na moři bouře – moře utišil. Jednou zachránil před smrtí tři nevinné, nespravedlivě odsouzené vojáky. 

Nejznámější legenda vypráví o třech chudých dívkách a jejich zadluženém otci, kterým svatý Mikuláš tajně vhodil v noci oknem do světnice tři váčky zlata a zachránil je před nouzí. A čím to, že se z Mikuláše stal nadělovač, který v předvečer svého svátku obdarovává děti sladkostmi? Jedna legenda říká, že Mikuláš i po své smrti každý rok o Vánocích procházel svým městem. V přestrojení obcházel obydlí chudých a kladl jim přede dveře pozlacená jablka a ořechy. 

Svatý Mikuláš je patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí. Modlí se k němu mladé dívky toužící po svatbě.

 

Na svatého Mikuláše říkáváme:
O svatém Mikuláši často snížek práší.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.


Četli jsme:

Žádné komentáře:

Okomentovat