pátek 18. listopadu 2022

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje 23. ročník literární soutěže Hledání

Ahoj kluci a holky a všichni milovníci příběhů a krásného slova!

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje již 23. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání:

DOBRÉ ZPRÁVY


Přináším vám dobrou zprávu
Posel dobrých zpráv
Dobrých zpráv není nikdy dost
Dobrá zpráva potěší
Dobré zprávy každý den
Náš školní zpravodaj
Naše třídní zprávičky


Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let (včetně). Soutěžní práce v kategorii próza může mít rozsah nejvýše 3 strany formátu A4, resp. 5400 znaků včetně mezer, v kategorii poezie nejvýše 3 básně do 3 stran A4. Básně od jednoho autora se hodnotí jako celek. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou bydliště, třídou, názvem a adresou školy.

Soutěžní práce je možné doručit osobně do dětského oddělení v ústřední knihovně nebo poštou do 31. 1. 2023 na adresu:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, budova 15
760 01 Zlín

V elektronické podobě lze literární práce zasílat jako přílohu mailu na adresu detske@kfbz.cz nejpozději do 31. 1. 2023.

Pište, pište, pište a posílejte nám vaše příběhy a nápady! Už se na ně v knihovně i v porotě těšíme! 


Pravidla soutěže:
1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace.
2.  Soutěž probíhá v termínu od 15. listopadu 2022 do 31. ledna 2023.
3. Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let (včetně). Soutěžní práce v kategorii próza může mít rozsah nejvýše 3 strany formátu A4, resp. 5400 znaků včetně mezer, v kategorii poezie nejvýše 3 básně do 3 stran A4. Básně od jednoho autora se hodnotí jako celek. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou bydliště, třídou, názvem a adresou školy.
4. Soutěžní práce lze doručit poštou na adresu: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín, nebo v elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu detske@kfbz.cz do 31. ledna 2023.
5.  První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a další drobné dárky. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna na slavnostní vyhlášení vítězů a na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v dubnu 2023 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.
6.  Doručené příspěvky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
7.  Do krajského kola postupují práce, které se umístí v okresním kole na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích. Vítězné práce krajského kola budou publikovány ve sborníku.
8.  Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 3 těchto pravidel za účelem organizace okresního kola literární soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci prezentace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů. V případě postupu práce do krajského kola dále souhlasí s předáním osobních údajů knihovně, která krajské kolo organizuje. V případě vítězného umístění práce v krajském kole rodič nebo zákonný zástupce dítěte vyjadřuje souhlas se zveřejněním tohoto literárního příspěvku ve sborníku včetně uvedení jména a příjmení dítěte, třídy a školy. Osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám, budou uchovány po dobu trvání soutěže a zlikvidovány měsíc po jejím vyhodnocení.
9. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
10. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská knihovnička deti.kfbz.cz

úterý 8. listopadu 2022

Tátové a mámy čtěte s námi 7. prosince 2022

Milé maminky a milí tatínkové!

Připravili jsme pro vás a vaše malé ratolesti další čtení, vyrábění a povídání. Tentokrát na téma zima, sníh, ptáčci a zvířátka v zimě. Nebudou chybět ani příběhy o sáňkování a zimním dovádění.

Přijďte za námi do knihovny poslechnout si zimní příběh. Čeká na vás malé zimní tvoření. Těšíme se na vás v oddělení pro děti!

TÁTOVÉ A MÁMY, ČTĚTE S NÁMI


BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ,
KAM SE PTÁČKU, KAM SCHOVÁŠ?


7. 12. 2022 | 10.00−11.00 hod
dětské oddělení | ústřední knihovna
zdarma

Hodinka nad dětskou knihou pro děti do 5 let (čtení, hraní, tvoření pro nejmenší 
tentokrát na téma zima, zimní příběhy)
úterý 1. listopadu 2022

Ve zlínských uličkách - výtvarná soutěž pro děti do 10 let

Ahoj kluci a holky, ahoj všem malým výtvarníkům! Máme pro vás po roce opět výtvarnou soutěž!
Pojďte se vypravit na procházku městem Zlínem, pojďte nakreslit a namalovat místa kouzelná, tajemná nebo i ta všední, vašemu srdci milá.
Těšíme se na vaše obrázky!
VE ZLÍNSKÝCH ULIČKÁCH

VÝTVARNÁ SOUTEŽ PRO DĚTI DO 10 LET
Namalujte nám místo, které se vám ve Zlíně líbí ze všech nejvíc, nebo takové, které jinde nenajdete.
Obrázek na zadní straně podepište, můžete připsat i název. Nezapomeňte doplnit, kolik máte let a adresu nebo e-mail na mamku nebo taťku.

Obrázek přineste nebo pošlete do knihovny nejpozději do 30. listopadu 2022.

Taky si nezapomeňte přečíst pravidla soutěže, jsou důležitá! 

Vaše obrázky budou vystaveny v ústřední knihovně v sobotu 3. prosince 2022 u příležitosti Dne pro dětskou knihu a návštěvníci vyberou tři nejlepší, které budou odměněny cenami a krásnými knihami. A pozor! Jeden obrázek vybere a odmění také kocour Miloš, maskot oddělení pro děti zlínské knihovny.

Naše adresa:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Budova 15
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín