Pravidla půjčování her, kufříků a hraček

Společenské hry a didaktické pomůcky    

Společenské hry (dále jen hry) a didaktické pomůcky (dále jen pomůcky) lze vypůjčit absenčně nebo prezenčně.

Půjčování her a didaktických pomůcek

Ø   Hry a pomůcky je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování her a pomůcek je 32 dnů s možností prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu současně pouze jednu hru a jednu didaktickou pomůcku a až po jejím vrácení si může vypůjčit další. Vypůjčenou hru i pomůcku si může uživatel rezervovat.

Ø   U dětí požaduje knihovna pro absenční půjčování her a pomůcek souhlas rodiče (zákonného zástupce).

Povinnost uživatele, který si hru nebo pomůcku zapůjčí

Ø   Hry a pomůcky jsou připraveny k půjčení v kompletním stavu, který si může uživatel před půjčením sám zkontrolovat.

Ø   Uživatel ručí za to, že hru nebo pomůcku vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).

Ø   Při vrácení bude hra nebo pomůcka zkontrolována. Z provozních důvodů to může být i dodatečně, a pokud knihovna zjistí poškození, bude uživatele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Postup při poškození nebo ztrátě hry nebo pomůcky

Ø   Při poškození, zničení nebo ztrátě hry nebo pomůcky rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.

Ø   Uživatel je povinen nahradit danou součást hry nebo pomůcky totožnou součástí nebo nahradit celou hry nebo pomůcku za stejnou.

Ø   Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla hra nebo pomůcka zakoupena.

Ø   Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.

 

Únor 2022Půjčování kufříků

Ø  Kufřík je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování kufříků je 32 dnů s možností prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčen současně pouze jeden kufřík a až po jeho vrácení si může vypůjčit kufřík další.

Ø  V případě registrovaného uživatele do 15 let, přebírá kufřík při půjčování zákonný zástupce.

Ø  Vypůjčený kufřík si může uživatel rezervovat. Rezervovaný kufřík si vyzvedává v oddělení, které ho půjčuje.

 

Povinnost uživatele, který si logopedický kufřík zapůjčí

Ø  Uživatel je povinen se před vypůjčením kufříku seznámit s jeho obsahem a stavem.

Ø  Při zapůjčení kufříku uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jeho aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce). 

Ø  Uživatel ručí za to, že kufřík vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ho vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).

Ø  Kufřík uživatel vrací v oddělení, kde si ho zapůjčil, nelze ho vrátit v automatu na vracení knih.

Ø  Při vracení bude kufřík zkontrolován.

 

Postup při poškození nebo ztrátě kufříku

Ø  Při poškození, zničení nebo ztrátě kufříku rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.

Ø  Uživatel je povinen nahradit danou součást kufříku totožnou součástí. Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla součást zakoupena.

Ø  Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.


Žádné komentáře:

Okomentovat