Pravidla půjčování her a kufříků

Společenské hry

Společenské hry (dále jen hry) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně nebo v oddělení, které má hru ve svém fondu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.


Půjčování her

* Hry je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování je 32 dnů s možností prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
*  U dětí požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce).
* Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat. Rezervovanou hru si vyzvedává v oddělení, které ji půjčuje.  
 

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí

* Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem.
* Při zapůjčení hry uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jejím aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce).
* Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).
* Hru uživatel vrací v oddělení, kde si ji zapůjčil, nelze ji vrátit v automatu na vracení knih.
* Při vrácení hry stvrdí knihovník svým podpisem, že byla hra vrácena ve stejném stavu, v jakém si ji uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).Postup při poškození nebo ztrátě hry
 
* Při poškození, zničení nebo ztrátě hry rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.
* Uživatel je povinen nahradit danou součást hry totožnou součástí nebo nahradit celou hru hrou stejnou.
* Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
* Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny
 
 
 


Tematické kufříky

Tematické kufříky (dále jen kufříky) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně nebo v oddělení, které má kufřík ve svém fondu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.

Půjčování kufříků

* Kufřík je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování kufříků je 32 dnů s možností prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčen současně pouze jeden kufřík a až po jeho vrácení si může vypůjčit kufřík další.

* V případě registrovaného uživatele do 15 let, přebírá kufřík při půjčování zákonný zástupce.

* Vypůjčený kufřík si může uživatel rezervovat. Rezervovaný kufřík si vyzvedává v oddělení, které ho půjčuje.

Povinnost uživatele, který si logopedický kufřík zapůjčí
* Uživatel je povinen se před vypůjčením kufříku seznámit s jeho obsahem a stavem.

*  Při zapůjčení kufříku uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jeho aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce).  
* Uživatel ručí za to, že kufřík vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ho vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).

* Kufřík uživatel vrací v oddělení, kde si ho zapůjčil, nelze ho vrátit v automatu na vracení knih.

* Při vracení kufříku stvrdí knihovník svým podpisem, že byl kufřík vrácen ve stejném stavu, v jakém si ho uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).

Postup při poškození nebo ztrátě kufříku
Při poškození, zničení nebo ztrátě kufříku rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.

* Uživatel je povinen nahradit danou součást kufříku totožnou součástí. Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla součást zakoupena.

* Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.

Žádné komentáře:

Okomentovat