Pravidla půjčování her, kufříků a hraček

Společenské hry a didaktické pomůcky

Společenské hry (dále jen hry) a didaktické pomůcky (dále jen pomůcky) lze vypůjčit absenčně nebo prezenčně. Vrací se v oddělení nebo knihovně, kde byly vypůjčeny, nelze je vrátit v automatu na vracení knih.


Půjčování her a didaktických pomůcek

* Hry a pomůcky je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování her je 32 dnů s možností prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu současně pouze jednu hru a jednu didaktickou pomůcku a až po jejím vrácení si může vypůjčit další. 
* U dětí požaduje knihovna pro absenční půjčování her a pomůcek souhlas rodiče (zákonného zástupce). 
* Vypůjčenou hru i pomůcku si může uživatel rezervovat. Rezervovanou hru a pomůcku si vyzvedává v oddělení, které ji půjčuje.

Povinnost uživatele, který si hru nebo pomůcku zapůjčí


* Uživatel je povinen se před vypůjčením hry nebo pomůcky seznámit s jejím stavem.
* Při zapůjčení hry nebo pomůcky uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jejím aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce). 
* Uživatel ručí za to, že hru nebo pomůcku vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).
* Při vrácení hry nebo pomůcky stvrdí knihovník svým podpisem, že byla hra nebo pomůcka vrácena ve stejném stavu, v jakém si ji uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).
* Při půjčení i vrácení hry nebo pomůcky musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponent hry nebo pomůcky.

Postup při poškození nebo ztrátě hry nebo pomůcky

* Při poškození, zničení nebo ztrátě hry nebo pomůcky rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení. 
* Uživatel je povinen nahradit danou součást hry nebo pomůcky totožnou součástí nebo nahradit celou hry nebo pomůcku za stejnou. 
* Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla hra nebo pomůcka zakoupena. 
* Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.

Říjen 2019Tematické kufříky

Tematické kufříky (dále jen kufříky) si mohou uživatelé půjčovat a vracet v knihovně nebo v oddělení, které má kufřík ve svém fondu. Lze je vypůjčit absenčně nebo prezenčně.

Půjčování kufříků

* Kufřík je možné vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování kufříků je 32 dnů s možností prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčen současně pouze jeden kufřík a až po jeho vrácení si může vypůjčit kufřík další.
* V případě registrovaného uživatele do 15 let, přebírá kufřík při půjčování zákonný zástupce.
* Vypůjčený kufřík si může uživatel rezervovat. Rezervovaný kufřík si vyzvedává v oddělení, které ho půjčuje.

Povinnost uživatele, který si logopedický kufřík zapůjčí
* Uživatel je povinen se před vypůjčením kufříku seznámit s jeho obsahem a stavem.
*  Při zapůjčení kufříku uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jeho aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce).  
* Uživatel ručí za to, že kufřík vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ho vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).
* Kufřík uživatel vrací v oddělení, kde si ho zapůjčil, nelze ho vrátit v automatu na vracení knih.
* Při vracení kufříku stvrdí knihovník svým podpisem, že byl kufřík vrácen ve stejném stavu, v jakém si ho uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).

Postup při poškození nebo ztrátě kufříku
Při poškození, zničení nebo ztrátě kufříku rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.
* Uživatel je povinen nahradit danou součást kufříku totožnou součástí. Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla součást zakoupena.
* Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.


Žádné komentáře:

Okomentovat