pondělí 24. října 2016

Literární soutěž Hledání

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje literární soutěž pro děti zlínského regionu od 6 do 15 let

Hledání
Jsem pánem svého času

Témata:
Jak zahnat nudu.
Jak trávím volný čas.
Co rád dělám.
Co mě baví.
Nikdy se nenudím.

Každý účastník si může vybrat jedno z témat a zpracovat jej jako prózu (povídku, pohádku, sci‑fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama.
Autor může poslat buď jeden příspěvek v próze (nejvíce 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou školy.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2017.
Soutěžní práce posílejte prosím na adresu:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, budova 15

760 01 Zlín
nebo v elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu
detske@kfbz.cz

Vítězové regionálního kola budou v dubnu příštího roku odměněni Krajskou knihovnou Františka Bartoše a nejlepší práce postoupí do krajského kola, kterého se zúčastní děti všech regionů Zlínského kraje.
 
 
 

pátek 21. října 2016

Vánoce u nás doma - výtvarná soutěž


Vánoce u nás doma

Výtvarná soutěž pro děti do 10 let

Vánoční stromeček, koledy, cukroví, kapr s bramborovým salátem, rozkrájená jablíčka, čekání na zlaté prasátko... Taky už se těšíte na Vánoce?
 
Namalujte nebo nakreslete, jak vypadají Vánoce u vás doma. Obrázek přineste nebo pošlete do knihovny nejpozději do 22. listopadu 2016 a budete soutěžit.

Naše adresa:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Vavrečkova 7040, budova 15
760 01 Zlín

Obrázek na zadní straně podepište, můžete ho také pojmenovat. Nezapomeňte doplnit, kolik máte let a připsat adresu nebo e-mail na mamku nebo taťku.
 
Taky si nezapomeňte přečíst pravidla soutěže, jsou důležitá!
 
Všechny obrázky budou k vidění v knihovně v sobotu 26. listopadu 2016 u příležitosti Dne pro dětskou knihu. Návštěvníci budou vybírat tři nejlepší a nejhezčí obrázky.
Vítězové budou odměněni krásnými knihami a hračkami.
A pozor! Jeden obrázek vyberu a odměním také já, kocour Miloš knihovní!
 
 

Těším se na vaše nápady!

Pravidla výtvarné soutěže - Vánoce u nás doma

Vánoce u nás doma
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let v rámci Dne pro dětskou knihu
Podmínky a pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFB), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
 2. Sponzorské dary do soutěže poskytly firmy Neoluxor Books, Fatra, a.s.
 3. Soutěž probíhá v termínu od 21. října do 22. listopadu 2016.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně).
 5. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Vánoce u nás doma. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo jiného dospělého zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo jiný kontakt). Je možné uvést název obrázku.  
 6. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je velikost A4.
 7. Obrázek lze doručit osobně či poštou do oddělení pro děti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 22. listopadu 2016.
 8. Doručené obrázky budou vystaveny dne 26. listopadu 2016 ve foyer knihovny (vstup do knihovny z platformy), kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
 9. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a  hračky. Dále bude porotou udělena Cena kocoura Miloše. Jména vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše (bez kontaktních údajů).
 10. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti krajské knihovny do 16. 12. 2016.
 11. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 12. Osobní údaje nebudou zneužity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
 13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu dětského oddělení Zlínská knihovnička - http://deti.kfbz.cz/

středa 19. října 2016

Pro mámy a táty

Milé maminky a milí tatínkové, milé babičky a milí dědečkové!

Vezměte svoje nejmenší čtenáře do knihovny!
Registrujeme malé čtenáře už od věku několika měsíců.
Můžete svým nejmenším půjčovat krásné knihy k předčítání, prohlížení i povídání. Můžete společně s nimi strávit nad knihami z knihovny milé a nezapomenutelné chvilky.
V knihovně na vás čeká literatura pro děti od nejútlejšího věku, leporela, pohádky, příběhy o zvířátkách, pohádky pro holky i pro kluky a také dětský koutek, kde si můžete spolu s dětmi hrát a vybírat něco báječného na čtení.
Těšíme se na vás všechny u nás v knihovně v oddělení pro děti!

Tipy pro vás:

  středa 12. října 2016

Malé ohlédnutí - Kvíz kocoura Miloše

Ahoj kluci a holky!
 
V Týdnu knihoven si náš milý pan knihovník Martin připravil pro děti Kvíz kocoura Miloše - zábavnou hodinku ze světa knih, knihoven a příběhů pro děti inspirovanou jedním televizním pořadem.
Všichni jsme si to celý týden užívali a děti se báječně pobavily a já kocour Miloš knihovní jsem teď slavný! Hurá!
Budu se těšit na příští rok a samozřejmě také na další akce pro děti u nás v knihovně.
 
Fotoreportáž tentokrát připravila paní učitelka, která s dětmi do knihovny přišla. Tímto jí moc děkujeme.
Váš knihovní zpravodaj Miloš