pátek 21. října 2016

Pravidla výtvarné soutěže - Vánoce u nás doma

Vánoce u nás doma
Výtvarná soutěž pro děti do 10 let v rámci Dne pro dětskou knihu
Podmínky a pravidla soutěže

 1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFB), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
 2. Sponzorské dary do soutěže poskytly firmy Neoluxor Books, Fatra, a.s.
 3. Soutěž probíhá v termínu od 21. října do 22. listopadu 2016.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně).
 5. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Vánoce u nás doma. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo jiného dospělého zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo jiný kontakt). Je možné uvést název obrázku.  
 6. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je velikost A4.
 7. Obrázek lze doručit osobně či poštou do oddělení pro děti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 22. listopadu 2016.
 8. Doručené obrázky budou vystaveny dne 26. listopadu 2016 ve foyer knihovny (vstup do knihovny z platformy), kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
 9. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a  hračky. Dále bude porotou udělena Cena kocoura Miloše. Jména vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách Krajské knihovny Františka Bartoše (bez kontaktních údajů).
 10. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti krajské knihovny do 16. 12. 2016.
 11. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.
 12. Osobní údaje nebudou zneužity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
 13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu dětského oddělení Zlínská knihovnička - http://deti.kfbz.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat