čtvrtek 21. listopadu 2019

Den pro dětskou knihu 30. listopadu 2019

Přijďte k nám oslavit svátek dětských knih - Den pro dětskou knihu. Čeká nás krásné dopoledne! Těšíme se na vás!


HRAJEME SI V KOUZELNÉ ZAHRADĚ
9.00 | 2. podlaží budovy 15
Vernisáž výtvarné soutěže
VÝTVARNÁ DÍLNA KOUZELNÁ ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY
9.00 | oddělení pro děti | 3. podlaží budovy 15
ČTENÍ PRO DĚTI
11.00 | oddělení pro děti | 3. podlaží budovy 15
DIVADLO MALÉhRY
10.30 | kavárna | 2. podlaží budovy 15
Vhodné pro děti od 4 do 7 let
Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
11.15 | kavárna | 2. podlaží budovy 15


Plakátek DIVADLO MALÉhRY najdete ZDE.
Předprodej vstupenek na divadelní představení zahájen 1. 11. 2019 na recepci v budově 15 nebo online ZDE

Podzimní novinky pro děti 10+
...a další NOVÉ KNIHY
Podzimní novinky pro čtenáře do 10 let


...a další NOVÉ KNIHY

pátek 1. listopadu 2019

Novinka na dětském oddělení - Kouzelné čtení


Ahooj všichni, kluci, holky, maminky a tatínkové!
Nově v dětském oddělení naší knihovny půjčujeme knížky Kouzelného čtení od Albi. Součástí knížek, které jsme do knihovny zakoupili, není Albi tužka, tu už musí mít čtenáři doma. A kdo má tužku, může si u nás půjčit a číst a poslouchat knihy, které ještě nezná.Kouzelné čtení najdete v našem katalogu ZDE. Těšíme se na vás!
Kocour Miloš knihovní a knihovnice z dětského oddělení

Literární soutěž

Ahoj kluci a holky!
Vyhlašujeme další ročník literární soutěže Hledání. A teď pozor! Už po dvacáté můžou všichni malí a mladí literáti a psavci soutěžit o krásné knihy a prokázat svůj literární talent.
Nenechte si ujít tuto příležitost a pište a pište a posílejte vaše práce k nám do knihovny.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje
literární soutěž pro děti zlínského regionu od 6 do 15 let.

Motto letošního ročníku soutěže Hledání - Kde končí svět zní: 
LABYRINT SVĚTA, KOMENSKÝ A RÁJ KNÍŽEK

Vyhlášení 1. 11. 2019 | uzávěrka 31. 1. 2020

TÉMATA:
• Škola hrou
• Můj oblíbený učitel
• Moje škola
• Škola naruby
• Škola snů
• Učitel národů
• Moje milá škola
• Moje škola je nejlepší
• Těším se do školy
• Dobrá knížka je nejlepší učitel

Každý účastník si může vybrat jedno z témat a zpracovat jej jako prózu (povídku, pohádku, sci fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama. Autor může poslat buď jeden příspěvek v próze (nejvíce 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou školy.
Soutěžní práce posílejte na adresu:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Podrobná pravidla najdete ZDE.

Pravidla literární soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace,
(KKFBZ), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.

1. Soutěž probíhá v termínu od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020.

2. Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let (včetně). Soutěžní práce v kategorii próza může mít rozsah nejvíce 3 strany formátu A4, v kategorii poezie nejvýše 3 básně do 3 stran A4. Básně od jednoho autora se hodnotí jako celek. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou bydliště, třídou, názvem a adresou školy.

3. Soutěžní práce lze doručit poštou na adresu: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín, nebo v elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu detske@kfbz.cz do 31. ledna 2020.

4. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a další drobné dárky. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna na slavnostním vyhlášení vítězů a na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční dne 22. 4. 2020 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

5. Doručené příspěvky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.

6. Do krajského kola postupují práce, které se umístí v okresním kole na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích. Vítězné práce krajského kola budou publikovány ve sborníku.

7. Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 2 těchto pravidel za účelem organizace okresního kola literární soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci prezentace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů.
V případě postupu práce do krajského kola dále souhlasí s předáním osobních údajů knihovně, která krajské kolo organizuje. V případě vítězného umístění práce v krajském kole rodič nebo zákonný zástupce dítěte vyjadřuje souhlas se zveřejněním tohoto literárního příspěvku ve sborníku včetně uvedení jména a příjmení dítěte, třídy a školy. Osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám, budou uchovány po dobu trvání soutěže a zlikvidovány měsíc po jejím vyhodnocení.

8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.

9. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská
knihovnička deti.kfbz.cz.