Jak se v knihovně neztratit


Jak se vyznat v knihovně bez buzoly, bez mapy... Hledáš knihu, bloudíš mezi regály? Kocour Miloš, maskot našeho dětského oddělení, má skvělý systém. Aby se ti lépe hledalo, knihy jsou rozděleny do dvou skupin:
 
Beletrie - romány, povídky, básničky, divadelní hry, báje, pověsti, komiksy, detektivky, dobrodružné a fantastické příběhy. Podobně jako jsou zde vyjmenované knihy, označil Miloš knihovník také regály:
Báje a pověsti
Komiksy
Poezie, básničky, říkadla
První čtení
Čtení nejen pro chlapce
Čtení pro dívky
SCI-FI, Fantasy
Cizojazyčná literatura
 
Naučná literatura - chytré knihy, které nás něco naučí, s něčím nás seznámí, odpoví na naše zvídavé otázky. Naučná literatura je rozdělená do skupin podle vědních oborů. Miloš knihovník pro vás tyto skupiny označil takto:
0                VŠEOBECNOSTI
001            ZÁHADY, NEVYSVĚTLITELNÉ JEVY
003            PÍSMO, ZNAKY, SYMBOLY
1                ČLOVĚK A SPOLEČNOST
13              ALCHYMIE, ASTROLOGIE, SPARITISMUS
2                NÁBOŽENSTVÍ
3                SPOLEČENSKÉ VĚDY
3                VŠEOBECNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
32/34         POLITIKA, PRÁVO, RASISMUS, EKONOMIE
35              VOJENSTVÍ, CIVILNÍ OBRANA
37              PEDAGOGIKA, PŘEHLED ŠKOL
39              NÁRODOPIS, SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ
5                PŘÍRODNÍ VĚDY
51              MATEMATIKA, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
52              ASTRONOMIE
53              FYZIKA
54              CHEMIE
55/56         GEOLOGIE, ASTRONOMIE
57              BIOLOGIE
58              BOTANIKA
58/59         PŘÍRODA
59              ZOOLOGIE
592            BEZOBRATLÍ, HMYZ
593            PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI
594            RYBY. MOŘŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ
595            SAVCI
596            PTÁCI
61              LÉKAŘSTVÍ, ZÁCHRANÁŘSTVÍ
61              SEXUÁLNÍ VÝCHOVA
62              TECHNIKA
621.3         ELEKTROTECHNIKA
623            VOJENSKÁ TECHNIKA
625            ŽELEZNICE
629.11       SILNIČNÍ DOPRAVA
629.12       LODNÍ DOPRAVA
629.13       LETECTVÍ
629.19       KOSMONAUTIKA
63             ZEMĚDĚLSTVÍ
633/634    OVOCNÁŘSTVÍ, ZAHRÁDKÁŘSTVÍ, POKOJOVÉ KVĚTINY, BYLINY
636           CHOVATELSTVÍ
636.1        KONĚ
636.6        OKRASNÍ PTÁCI
636.7        PSI
636.8        KOČKY
636.9        OSTATNÍ ZVÍŘATA CHOVANÁ ČLOVĚKEM
636.9        TERARISTIKA
639.1        MYSLIVOST
639.2        RYBÁŘSTVÍ
639.3        AKVARISTIKA
64            DOMÁCÍ HOSPODÁŘSTVÍ
64            VAŘENÍ
65            DOPRAVA, POŠTA, PROPAGACE
66/69       TECHNOLOGIE, ŘEMESLA, PRŮYSL
681          VÝPOČETNÍ TECHNIKA
7              UMĚNÍ
72/73       ARCHTEKTURA, SOCHAŘSTVÍ, KERAMIKA
74/76       MALÍŘSTVÍ, KRESLENÍ, UMĚLECKÁ ŘEMESLA
77            FOTOGRAFIE
78            HUDBA
79            FILM, DIVADLO
793/794   SPOLEČENSKÉ HRY, ŠACHY, KOUZLA
796/799   TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT
796.3       MÍČOVÉ HRY
796.4       LEHKÁ ATLETIKA, GYMNASTIKA
796.5       TURISTIKA, TÁBORNICTVÍ, HOROLEZECTVÍ
796.6/.7   CYKLISTIKA, MOTORISMUS
796.8       TĚŽKÁ ATLETIKA
796.9       ZINÍ SPORTY, LEDNÍ HOKEJ
797          VODNÍ SPORTY, LETECKÝ SPORT
80            JAZYKOVĚDA
801.3       SLOVNÍKY
802.0       ANGLIČTINA
803.0       NĚMČINA
804.0       FRANCOUZŠTINA
802/809   OSTATNÍ JAZYKY
808.5       ČESKÝ JAZYK, PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
82            LITERÁRNÍ VĚDA
885          ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA
908(100)  SVĚT - CESTOPISY, PRŮVODCE
908(4)      EVROPA - CESTOPISY, PRŮVODCE
908(5)      ASIE - CESTOPISY, PRŮVODCE
908(6)      AFRIKA - CESTOPISY, PRŮVODCE
908(7/8)   AMERIKA - CESTOPISY, PRŮVODCE
908(9)      AUSTRÁLIE, OCEÁNIE, ANTARKTIDA, ARKTIDA - CESTOPISY, PRŮVODCE
91            ZEMĚPIS VŠEOBECNĚ
91(437)    ZEMĚPIS ČESKA A SLOVENSKA
912          MAPY, ATLASY
92            ŽIVOTOPISY
92            ŽIVOTOPISY PODLE OSOBNOSTÍ
929          HERALDIKA
93/99       SVĚTOVÉ DĚJINY
930.26     ARCHEOLOGIE, PRAVĚK
931         STAROVĚK
932         STŘEDOVĚK
934         NOVOVĚK
935         DĚJINY 20. STOLETÍ PO SOUČASNOST
940.53    DĚJINY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
943.7      DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ
 
    
 
Těší se na tebe kocour Miloš knihovní.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat