pátek 1. listopadu 2019

Novinka na dětském oddělení - Kouzelné čtení


Ahooj všichni, kluci, holky, maminky a tatínkové!
Nově v dětském oddělení naší knihovny půjčujeme knížky Kouzelného čtení od Albi. Součástí knížek, které jsme do knihovny zakoupili, není Albi tužka, tu už musí mít čtenáři doma. A kdo má tužku, může si u nás půjčit a číst a poslouchat knihy, které ještě nezná.Kouzelné čtení najdete v našem katalogu ZDE. Těšíme se na vás!
Kocour Miloš knihovní a knihovnice z dětského oddělení

Literární soutěž

Ahoj kluci a holky!
Vyhlašujeme další ročník literární soutěže Hledání. A teď pozor! Už po dvacáté můžou všichni malí a mladí literáti a psavci soutěžit o krásné knihy a prokázat svůj literární talent.
Nenechte si ujít tuto příležitost a pište a pište a posílejte vaše práce k nám do knihovny.
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlašuje
literární soutěž pro děti zlínského regionu od 6 do 15 let.

Motto letošního ročníku soutěže Hledání - Kde končí svět zní: 
LABYRINT SVĚTA, KOMENSKÝ A RÁJ KNÍŽEK

Vyhlášení 1. 11. 2019 | uzávěrka 31. 1. 2020

TÉMATA:
• Škola hrou
• Můj oblíbený učitel
• Moje škola
• Škola naruby
• Škola snů
• Učitel národů
• Moje milá škola
• Moje škola je nejlepší
• Těším se do školy
• Dobrá knížka je nejlepší učitel

Každý účastník si může vybrat jedno z témat a zpracovat jej jako prózu (povídku, pohádku, sci fi, fejeton apod.) nebo poezii či drama. Autor může poslat buď jeden příspěvek v próze (nejvíce 3 strany formátu A4), anebo 3 básně. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou, věkem a třídou, názvem a adresou školy.
Soutěžní práce posílejte na adresu:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín

Podrobná pravidla najdete ZDE.

Pravidla literární soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace,
(KKFBZ), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.

1. Soutěž probíhá v termínu od 1. listopadu 2019 do 31. ledna 2020.

2. Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let (včetně). Soutěžní práce v kategorii próza může mít rozsah nejvíce 3 strany formátu A4, v kategorii poezie nejvýše 3 básně do 3 stran A4. Básně od jednoho autora se hodnotí jako celek. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou bydliště, třídou, názvem a adresou školy.

3. Soutěžní práce lze doručit poštou na adresu: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, budova 15, 760 01 Zlín, nebo v elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu detske@kfbz.cz do 31. ledna 2020.

4. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a další drobné dárky. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna na slavnostním vyhlášení vítězů a na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky. Vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční dne 22. 4. 2020 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

5. Doručené příspěvky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak.

6. Do krajského kola postupují práce, které se umístí v okresním kole na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích. Vítězné práce krajského kola budou publikovány ve sborníku.

7. Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 2 těchto pravidel za účelem organizace okresního kola literární soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci prezentace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů.
V případě postupu práce do krajského kola dále souhlasí s předáním osobních údajů knihovně, která krajské kolo organizuje. V případě vítězného umístění práce v krajském kole rodič nebo zákonný zástupce dítěte vyjadřuje souhlas se zveřejněním tohoto literárního příspěvku ve sborníku včetně uvedení jména a příjmení dítěte, třídy a školy. Osobní údaje nebudou poskytnuty dalším osobám, budou uchovány po dobu trvání soutěže a zlikvidovány měsíc po jejím vyhodnocení.

8. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.

9. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská
knihovnička deti.kfbz.cz.

středa 23. října 2019

Výtvarná soutěž pro děti do 10 let


Ahoj kluci a holky!
Naše knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 10 let Hrajeme si v kouzelné zahradě, inspirovanou dílem významného českého výtvarníka.
Už více než půl století okouzluje malé i velké čtenáře knížka Jiřího Trnky Zahrada. Pohádku Jiří Trnka nejen ilustroval, ale sám i napsal. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné zahrady, kde potkají starého moudrého trpaslíka, učenou velrybu, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství.

Soutěž probíhá v termínu od 21. října do 25. listopadu 2019.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci Dne pro dětskou knihu 30. 11. 2019.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE 

1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFBZ), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
2. Soutěž probíhá v termínu od 21. října do 25. listopadu 2019.
3. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně). 
4. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Hrajeme si v kouzelné zahradě. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo telefon). Bez těchto údajů nebude možno obrázek do soutěže zařadit. Je možné uvést název obrázku.
5. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je alespoň velikost A4. 
6. Obrázek lze doručit osobně nebo poštou do oddělení pro děti KKFBZ (Ústřední knihovna, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 25. listopadu 2019.
7. Doručené obrázky budou vystaveny dne 30. listopadu 2019 ve foyer knihovny (vstup do knihovny z platformy), kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
8. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a drobné dárky. Jednomu soutěžícímu bude dále udělena Cena kocoura Miloše. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky. 
9. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti v Ústřední knihovně do 17. 12. 2019.
10. Všechny soutěžní práce budou vystaveny v knihovně do 31. 12. 2019. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak. 
11. Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 4 těchto pravidel za účelem organizace výtvarné soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci propagace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, budou uchovány po dobu trvání výstavy soutěžních prací a zlikvidovány měsíc po jejím skončení.
12. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská knihovnička deti.kfbz.cz.

Plakát s pravidly ke stažení ZDE.

úterý 1. října 2019

Nové knihy na říjen - čtení pro čtenáře 10+...a další NOVÉ KNIHY

Nové knihy na říjen - čtení pro děti do 10 let


...a další NOVÉ KNIHY

čtvrtek 26. září 2019

Knihtisk v naší knihovně


Dnes jsem měli v knihovně bezva návštěvu!
Pavlína Wolfová a Roman Prokeš ze Studia Bez Kliky přivezli k nám do knihovny vybavenou tiskařskou dílnu s napodobeninou dřevěného lisu ze 17. století. Na typu tohoto lisu tiskl první tištěnou knihu vynálezce knihtisku, německý zlatník Johannes Guttengerg. A to už je teda něco!
Děti, které k nám zavítaly, se dověděly zajímavé informace o historii písma, psaní, knihtisku nebo výrobě papíru. 
Víte z čeho se ze všeho nejdřív vyráběl papír? Nebylo to dřevo jako dnes. Copak byste řekli, že by to tak mohlo být? Byly to hadry. A z nich papír, to jsou věci, viďte!
Také se děti seznámily s tím, na co se psalo, čím se psalo, jak se vyráběl inkoust i kdo to byl Johannes Guttenberg.
A po zajímavém povídání přišlo to nejlepší! Každý si mohl vlastnoručně vytisknout list z Bible Kralické a pan písař mu napsal věnování na památku.
Bylo to moooc hezké dopoledne a všichni jsme si ho užili. Tak zase někdy příště!

Další fotografie naleznete ZDE.