středa 19. ledna 2022

„Suk – čteme všichni“ za rok 2021 na podporu čtenářské gramotnosti

Jako každoročně i letos vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Cenu za literaturu pro děti a mládež „Suk – čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti.

Cílem Ceny je ocenit hodnotná literární díla, vydaná v roce 2020 pro děti a mládež, a mimořádné počiny školních knihoven. Cena upozorňuje pedagogickou a ostatní veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury a zároveň odráží čtenářské preference dětí.

Cena se vyhlašuje v těchto kategoriích:
Cena dětí v Anketě „Suk – čteme všichni“
Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
Počin školních knihoven


Cena dětí je udělována na základě ankety, v níž hlasují dětští čtenáři. 
Své hlasy mohou děti zasílat do 28. února 2022 včetně.
Hlasovat je možno elektronicky či prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků.Cena učitelů je udělována na základě hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů, které vyšly v prvním vydání v kalendářním roce, za který je ocenění udělováno.

Uzávěrka zasílání přihlášek do kategorie Počin školních knihoven je do 31. 1. 2022 včetně. Školy přihlašují své projekty prostřednictvím přihlášky:
Přihláška ke stažení zde
Přihlásit se můžete elektronicky zdestředa 5. ledna 2022

Blíží se konec termínu odevzdání příspěvků do literární soutěže

Ahoj kluci a holky, nezadržitelně se blíží termín odevzdání vašich povídek, příběhů, pohádek a básniček. Neváhejte, pište, tvořte a své práce do knihovny doručte nejpozději do 31. ledna 2022!


Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v loňském listopadu vyhlásila 22. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání:

ABY ZE SVĚTA NEVYMIZELA RADOST...


Témata:
Rodina (super máma, super táta, super brácha, super ségra...)
Můj nejmilejší dárek
Moje milovaná záliba
Moje vítězství
Moje hezká vzpomínka
Dobrý skutek - dvojitá radost
Láska hory přenáší

Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let (včetně). Soutěžní práce v kategorii próza může mít rozsah nejvýše 3 strany formátu A4, resp. 5400 znaků včetně mezer, v kategorii poezie nejvýše 3 básně do 3 stran A4. Básně od jednoho autora se hodnotí jako celek. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou bydliště, třídou, názvem a adresou školy.

Soutěžní práce je možné doručit osobně do dětského oddělení v ústřední knihovně, poštou na adresu:
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Vavrečkova 7040, budova 15
760 01 Zlín

nebo v elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu detske@kfbz.cz do 31. ledna 2022.


Pište, pište, pište a posílejte nám vaše příběhy a nápady! Už se na ně v knihovně i v porotě těšíme! Čtěte také pravidla soutěže! 

středa 22. prosince 2021

Krásné Vánoce a skvělý rok 2022

Milé děti, milí rodičové, babičky i dědečkové!

Přejeme vám krásné, bílé vánoční svátky plné lásky, radosti a překvapení.

V novém roce 2022 hodně zdaru a úspěchů!

Těšíme se na vás v naši knihovně nejen v oddělení pro děti. 
Vaše knihovnice, knihovníci a kocour Miloš knihovní, ten co přebývá v dětském oddělenípondělí 20. prosince 2021

pátek 17. prosince 2021

Evropská kampaň na podporu čtení - tip právě pro vás

 Rosteme s knihou vyhlašuje kampaň:

DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ 

– VÁNOČNÍ POHODA S KNÍŽKOU     

 


Vánoční období je ten správný čas podělit se o radost při čtení knížek se svými blízkými.


Děti čtou dětem i dospělým.

Stačí si otevřít svoji oblíbenou knížku a přečíst úryvek - svým rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům, spolužákům. Můžete se také při čtení přestrojit do kostýmu svého knižního hrdiny!

Dejte o tom vědět.

Pošlete fotografie, video, prezentaci a pár řádek o tom kde, co a komu jste předčítali na rostik@rostemesknihou.cz. 
3 příspěvky, které budou v rámci kampaně vyhodnoceny jako nejlepší, nejzajímavější či nejkreativnější, odmění Rosteme s knihou spoustou knih a dalšími dárky!


PROJEKT DNY DĚTSKÉHO ČTENÍ JE SOUČÁSTÍ CELOEVROPSKÉ KAMPANĚ EUROPE READS
a koná se v rámci kampaně Rosteme s knihou.