středa 24. srpna 2016

Prázdninové putování

Ahoj kluci a holky!

Léto uteklo jako voda a máme tady poslední zastávku na prázdninové Procházce dobou Karla IV. Jelikož jsem nechyběl na žádné z minulých akcí, které knihovna o prázdninách pořádala, nemohl jsem chybět ani na této. Navíc jsme si spolu s knihovníky pro děti připravili něco extra. Přináším vám další reportáž o další opravdu super akci. Do knihovny opět zavítala spousta šikovných dětí, které dychtily po tom, aby se něco dozvěděly o stavbách z doby Karla IV. a především, aby si něco pěkného vytvořily. A mohly si toho vyrobit opravdu hodně. Kdo chtěl, mohl si zhotovit hrad z krabic a ruliček nebo maketu domu U Kamenného zvonu, což je, jak jsem se od paní knihovnice dozvěděl, dům, ve kterém se Karel IV. pravděpodobně narodil. Každý si opět přišel na své.
 


 
Ale vás asi nejspíš zajímá, co jsem myslel tím „něčím extra“, u kterého jsem byl já, kocouří reportér, nápomocen.
Už jste napnutí? Tak já vám to tedy prozradím. Ti z účastníků prázdninového programu, kteří na „Procházce dobou Karla IV.“ nasbírali za splnění nelehkých a někdy zapeklitých úkolů nejvíce tlapek Českého lva, obdrželi Certifikát mladého historika.
 
 

Slib mladého historika:

 „Slavnostně slibuji, že:

-         pamatovati si budu alespoň jednu ze staveb, kterou nám zde Karel IV. zanechal.

-         párek v rohlíku nebudu považovati za středověký pokrm.

-         na paměti míti budu, že otcem Karla IV. Jan Lucemburský byl.

-         rozdíl mezi pážetem a rytířem budu uměti vysvětlit.

-         budu tušiti rozdíl mezi pasáčkem a pasířem.

-         dokážu z papíru zhotoviti královskou korunu.

-         na mapě Evropy naleznu zemičku, jež Lucembursko zove se.

-         rád/a si budu hrát, jelikož život by neměl býti pouze o povinnostech.“


 

Myslím si, že se léto v knihovně ohromně vydařilo a všichni jsme si tady užili spoustu legrace. A já se spolu s dětmi těším na příští prázdniny a věřím, že si pro nás knihovníci opět něco úžasného připraví. Prozatím se s vámi loučím já, Miloš, reportér kočičí.
Další fotografie najdete ZDE.

pátek 19. srpna 2016

Královské stavby - 24. 8. 2016

Každou středu o prázdninách jsme pro vás připravili Procházku dobou Karla IV. plnou zábavy, tvoření i překvapení.
Neváhejte a přijďte k nám do dětského oddělení ve středu
13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8. a 18. 8. 2016 – vždy v čase mezi 14 a 17 hodinou můžete přijít luštit, tvořit a putovat po stopách Karla IV.
Každý, kdo se zúčastní všech sedmi zastavení, stane se znalcem doby Karla IV.
a získá Certifikát Mladého historika.


Proto neváhejte a přijďte si užít báječné prázdniny do knihovny!

Všechny programy jsou vhodné pro školáky.
 
Ilustrace z knihy: http://katalog.kfbz.cz/documents/542167

Královské stavby
24. 8. 2016
14.00 – 17.00
dětské oddělení - klubovna
Co vše Karel IV. nechal zbudovat – Chrám sv. Víta, Nové město pražské, Karlův most, Hladová zeď, Karlštejn – omalovánky, vytvoř si malou maketu domu U Kamenného zvonu, kde se Karel IV. pravděpodobně narodil, puzzle…

A ještě slibované správné odpovědi z minula:
 
Co je co?
Hostinec
ubytování pro cestující
Stezka
cesta pro pěší

Cesta
trasa pro pěší i pro vozy, vyježděné koleje, obchodní trasy
Úvoz
vyjeté koleje, kterými se stále opakovaně jezdilo (dvojitý úvoz, jednoduchý úvoz s výhybkami)
Brod
trasa přes mělčinu korytem řeky
Přívoz
zařízení, pro překonání řeky nebo vodní plochy pomocí plavidla
Most
cesta klenoucí se přes řeku1. d), 2. f), 3. h), 4. g), 5. a), 6. b), 7. c), 8. e)


Těší se na vás kocour Miloš, maskot dětského oddělení

středa 17. srpna 2016

Cestou necestou

Je srpen, čas dovolených a cestování. V dnešní době je samozřejmostí, že holky, kluci, pejsci i kočičky navštěvují více i méně daleké kraje. K dopravě do těchto krajů používají auta, letadla, lodě nebo třeba vlaky.
Jelikož jsem kocour zvídavý, tak mě ale zajímalo, jak se cestovalo ve středověku. A kde jinde bych se to dozvěděl, než v knihovně. Proto jsem se opět vypravil na výpravu do zlínské knihovny, abych vám přinesl reportáž o předposlední zastávce na procházce dobou Karla IV.
Chtěl jsem zjistit co možná nejvíce informací o středověkém cestování a hlavně, chtěl jsem se pořádně pobavit. Paní knihovnice pro nás měly opět připraveno spoustu vystřihovánek, omalovánek, skládaček a kvízů. Dokonce jsme si mohli vyrobit statného koně nebo krásný kočár. Já jsem si ale vyrobil truhlici, do které si doma uschovám všechny své poklady z kočičího zlata. Tři odpolední hodiny opět utekly jako voda a nám nezbývá než se těšit na příští, bohužel tento rok už poslední prázdninové setkání, které je věnováno době Karla IV.


 


 

 A tady je malý testík pro vás:

Co je co?

Hostinec
a) ubytování pro cestující
b) host v restauraci

b) místo k osvěžení nápoji


Stezka
a) cesta pro pěší
b) cesta přes pole

c) cestička ke studánce

Cesta
a) trasa pro pěší i pro vozy, vyježděné koleje, obchodní trasy
b) místo v lese
c) trasa přes mělčinu korytem řeky

Úvoz
a) vyjeté koleje, kterými se stále opakovaně jezdilo (dvojitý úvoz, jednoduchý úvoz s výhybkami)
b) brána do dvora
c) trasa přes mělčinu korytem řeky

Brod
a) trasa přes mělčinu korytem řeky
b) ubytování pro cestující
c) královské město


Přívoz
a) zařízení, pro překonání řeky nebo vodní plochy pomocí plavidla
b) vůz za koně
c) ubytování pro cestující


Most
a) cesta klenoucí se přes řeku
b) hradby

c) cesta přes pole

 
 
Odpovědi vám prozradím v pátek, FOTOGRAFIE mám pro vás už dnes.
Váš zpravodaj, kocour Miloš knihovní

pátek 12. srpna 2016

Cestování s Karlem IV. - 17. 8. 2016

Každou středu o prázdninách jsme pro vás připravili Procházku dobou Karla IV. plnou zábavy, tvoření i překvapení.
Neváhejte a přijďte k nám do  dětského oddělení ve středu
13. 7.,  20. 7.,  27. 7.,  3. 8., 10. 8. a 18. 8. 2016 – vždy v čase mezi 14 a 17 hodinou můžete přijít luštit, tvořit a  putovat po stopách Karla IV.
Každý, kdo se zúčastní všech sedmi zastavení, stane se znalcem doby Karla IV.

a získá Certifikát Mladého historika.
 
Proto neváhejte a přijďte si užít báječné prázdniny do knihovny!
 
Všechny programy jsou vhodné pro školáky.
 
Ilustrace z knihy: http://katalog.kfbz.cz/documents/542167
 

Cestování s Karlem IV.
17. 8. 2016
14.00 – 17.00
dětské oddělení - klubovna
Mapa Evropy – místa, která navštívil, kde pobýval – Země koruny české v době Karla IV., Paříž, Řím, Lucembursko, Itálie, Praha, hra Korunovační cesta Karla IV…
 
Vzpomenete si, jak jsem psal, že tady byla televize?
Jsme v knihovně filmové hvězdy, podívejte se na video.

Zdraví, Váš zpravodaj, kocour Miloš

čtvrtek 11. srpna 2016

Společenské hry

Ahoj kluci a holky!
 
To, že vám nabízíme společenské hry, jste již jistě zaznamenali.
Od 1. srpna 2016 si můžete tyto hry vypůjčit i absenčně, což znamená, že si je můžete zahrát doma. Hry si můžete se souhlasem vašich rodičů vypůjčit na 32 dní. Hry neprodlužujeme, jako knihy nebo časopisy.


Každý, kdo si bude chtít některou z her vypůjčit, musí dodržet tato pravidla:
 
Půjčování her
* Hry je možné absenčně vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta je 32 dnů bez možnosti prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
* U dětí požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce).
* Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat. Rezervovanou hru si vyzvedává v oddělení, které ji půjčuje.

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí

* Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem.

* Při zapůjčení hry uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jejím aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce).
* Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).

* Hru uživatel vrací v oddělení, kde si ji zapůjčil, nelze ji vrátit v automatu na vracení knih.
* Při vrácení hry stvrdí knihovník svým podpisem, že byla hra vrácena ve stejném stavu, v jakém si ji uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).

Postup při poškození nebo ztrátě hry

* Při poškození, zničení nebo ztrátě hry rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.  

*  Uživatel je povinen nahradit danou součást hry totožnou součástí nebo nahradit celou hru hrou stejnou. 

* Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
* Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.

středa 10. srpna 2016

Jak jsme vyráběli erby

Prázdniny utíkají jako voda, venku prší, je zima a proto hurá do knihovny!
Je středa. A to znamená jediné: prázdninové tvoření v knihovně. 

Také dnes jsem si užil báječné tvořivé odpoledne a nejen to, dozvěděl jsem se spoustu nových a zajímavých věcí.
Vydal jsem se s dětmi a knihovníky na další Prázdninovou procházku středověkem do doby Karla IV.
Vyrobil jsem si vlastní rodový znak Pána kocoura Miloše z Knihonic, stejně jako vyráběly děti. Maminky pomáhaly a přidali se i tatínkové. Představte si, že u nás v knihovně tvořily děti až z Plzně. To je dálka. A ten rodový znak, který vyrobily, je skvělý.
Skládali jsme i puzzle, a tak už vím, že rod Přemyslovců měl ve znaku orlici a Jan Lucemburský, mimochodem tatínek Karla IV., se pyšnil červeným lvem.
No a já jsem se osobně seznámil také se lvem českým, který rozdává všem tvořivým dětem celé prázdniny každé středeční odpoledne tlapky za účast.
Už mám pět tlapek, Certifikát mladého historika mě určitě nemine. Hurá!
Víte, co je to rodostrom? Vždycky jsem si myslel, že na něm asi roste výborné ovoce, ale dnes mě paní knihovnice vyvedla z omylu. Sestavovali jsme rodostrom Karla IV. To bylo zajímavé, měl čtyři ženy a to já jsem nevěděl. Zato vím, že maminka Karla IV. se jmenovala Eliška Přemyslovna a Vašík, vlastně Karel ji moc miloval.


Rodový znak Pána kocoura Miloše z Knihonic

Certifikát se sedmimílovými kroky blíží.

 

 
Tak zase příští středu, to se vydáme cestou necestou do míst, která Karel IV. navštívil.
 
Ani na FOTKY jsem dnes nezapomněl. Váš zlínský zpravodaj kocour Miloš knihovní.