středa 23. října 2019

Výtvarná soutěž pro děti do 10 let


Ahoj kluci a holky!
Naše knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti do 10 let Hrajeme si v kouzelné zahradě, inspirovanou dílem významného českého výtvarníka.
Už více než půl století okouzluje malé i velké čtenáře knížka Jiřího Trnky Zahrada. Pohádku Jiří Trnka nejen ilustroval, ale sám i napsal. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do krásné zahrady, kde potkají starého moudrého trpaslíka, učenou velrybu, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství.

Soutěž probíhá v termínu od 21. října do 25. listopadu 2019.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci Dne pro dětskou knihu 30. 11. 2019.

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE 


1. Organizátorem soutěže je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, (KKFBZ), adresa: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín.
2. Soutěž probíhá v termínu od 21. října do 25. listopadu 2019.
3. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 10 let (včetně). 
4. Podmínkou účasti v soutěži je vlastnoručně vytvořený obrázek na téma Hrajeme si v kouzelné zahradě. Na zadní straně obrázku je třeba uvést jméno, příjmení a věk dítěte, kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce dítěte (adresa, e-mail nebo telefon). Bez těchto údajů nebude možno obrázek do soutěže zařadit. Je možné uvést název obrázku.
5. Technika zpracování je libovolná (malba, kresba, koláž…), doporučený formát obrázku je alespoň velikost A4. 
6. Obrázek lze doručit osobně nebo poštou do oddělení pro děti KKFBZ (Ústřední knihovna, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15) do 25. listopadu 2019.
7. Doručené obrázky budou vystaveny dne 30. listopadu 2019 ve foyer knihovny (vstup do knihovny z platformy), kde budou ohodnoceny návštěvníky Dne pro dětskou knihu.
8. První 3 soutěžící s největším počtem bodů získají zajímavé knihy a drobné dárky. Jednomu soutěžícímu bude dále udělena Cena kocoura Miloše. Jména a příjmení vítězů budou zveřejněna v rámci programu Dne pro dětskou knihu a na webových stránkách KKFBZ a Zlínské knihovničky. 
9. Ceny budou předány na místě v rámci programu Dne pro dětskou knihu nebo je bude možno vyzvednout v oddělení pro děti v Ústřední knihovně do 17. 12. 2019.
10. Všechny soutěžní práce budou vystaveny v knihovně do 31. 12. 2019. Doručené obrázky se soutěžícím zpět nevrací, pokud není domluveno jinak. 
11. Zapojením do soutěže vyjadřuje rodič nebo zákonný zástupce dítěte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle bodu 4 těchto pravidel za účelem organizace výtvarné soutěže, vyhodnocení výsledků a zveřejnění jména a příjmení vítězů soutěže v rámci propagace a dokumentace činnosti Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, která je správcem údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, budou uchovány po dobu trvání výstavy soutěžních prací a zlikvidovány měsíc po jejím skončení.
12. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Knihovna si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravit, případně bez náhrady celou soutěž zrušit.
13. Veškeré informace k soutěži jsou zveřejněny na webu knihovny kfbz.cz a oddělení pro děti Zlínská knihovnička deti.kfbz.cz.

Plakát s pravidly ke stažení ZDE.

Žádné komentáře:

Okomentovat