středa 6. ledna 2021

Blíží se uzávěrka literární soutěže - své práce zasílejte do 31. ledna 2021

 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně vyhlásila již 21. ročník literární soutěže pro děti zlínského regionu Hledání.


Mottem tohoto ročníku se stal:
HRDINA V MÝCH OČÍCH

Psát a básnit můžete na tato témata:
Kdo a proč je pro tebe hrdinou? 
Jak by podle tebe měl vypadat správný hrdina? 
Musí to být někdo s nadpřirozenými schopnostmi nebo to může být obyčejný kluk nebo holka, kteří někomu pomohli?
Může to být sousedův pes, který zahnal zloděje? 
Nebo někdo z vesmíru? 
Můžeš to být ty?

Soutěž probíhá v termínu:
1. listopadu 2020 - 31. ledna 2021. 


Soutěže se mohou zúčastnit děti od 6 do 15 let (včetně). Soutěžní práce v kategorii próza může mít rozsah nejvýše 3 strany formátu A4, resp. 5400 znaků včetně mezer, v kategorii poezie nejvýše 3 básně do 3 stran A4. Básně od jednoho autora se hodnotí jako celek. Soutěžní práce musí být opatřeny jménem a příjmením autora, celou adresou bydliště, třídou, názvem a adresou školy. 

Soutěžní práce lze doručit poštou na adresu: 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 
Vavrečkova 7040, budova 15
760 01 Zlín 

V elektronické podobě jako přílohu mailu na adresu detske@kfbz.cz do 31. ledna 2021. 
Žádné komentáře:

Okomentovat