neděle 13. prosince 2020

Černá hodinka - svatá Lucie

Svatá Lucie žila v Syrakusách na Sicílii. Zaslíbila svůj život Ježíši. Když ji chtěla matka provdat za pohanského mladíka, Lucie se vzepřela. Podle legendy se jí podařilo matku přemluvit, protože ta se díky Lucii zázračně uzdravila ze své těžké nemoci, a tak se za odměnu Lucie nemusela vdávat. Tím ale urazila svého pohanského nápadníka a ten ji udal krutému císaři Diokleciánovi. Byla souzena a k vynesení rozsudku měla být vezena na voze taženém voly. Silným zvířatům se však nepodařilo pohnout vozem ani o jeden centimetr, jako by vrostl do země. Rozhněvaný místodržící dal Lucii polít vařícím olejem, ale Lucii olej neublížil. Místodržícího zázrak vyděsil a vydal příkaz, aby nebohou Lucii sťali mečem.

Lucka přicházela znenadání. Někdy s ní po vsi chodíval, chalupu od chalupy, průvod masek, který dívka, převlečená za svatou Lucii, vedla. V průvodu byly nejrůznější postavy: družičky, kněz, poustevník, kominík, řezník, dráteník, krajánek. Jinde Lucie chodívala sama. Stala se z ní tajemná mlčenlivá bytost, bíle zahalená a s maskovanou tváří. Nosívala škrabošku ve tvaru dlouhého zobanu. Ztělesňovala strach a hrůzu; někde dokonce nosila dlouhý nůž, kterým strašila děti a hrozila, že jim rozpáře břicho, za to že nechtěly jíst. 
Protože svatá Lucie bdí nad domácností, přišla do stavení a dívala se, zda už se hospodyně chystá na svátky, jestli již začala s předvánočním úklidem. Lucie nosila s sebou peroutku nebo koště a vymetala všechny rohy, aby v nich nebyly pavučiny. 
Svátek svaté Lucie patřil především ženám a dívkám a snad aby si trochu odpočinuly, nesměly v tento den prát ani příst. Věřilo se, že té přadleně, kterou by Lucka přistihla při práci, naplnila by komínem světnici prázdnými vřeteny a ty by musela obratem napříst. 
Jméno Lucie pochází z latinského slova lux, které znamená světlo. Blíží se zimní slunovrat, již brzy se začnou prodlužovat dny.  Dříve měla svátek Lucie právě o zimním slunovratu. A tak se dodnes říká, že Lucie noci upije. 
A nejen to:
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.

Četli jsme:

Žádné komentáře:

Okomentovat