pátek 1. dubna 2016

Večer s Andersenem


Byl to královský večer!
Také letos jsme si spolu s dětmi připomněli narozeniny dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Páteční večer byl věnován poctě našemu nejvýznamnějšímu králi – Otci vlasti – Karlu IV. Spolu jsme si připomněli osobnost tohoto panovníka, který dokonce v čase svého kralování navštívil nedaleký hrad Lukov.
Všechny děti prokázaly v zapeklitých disciplínách a středověkých kláních své znalosti, hbitost a důvtip. Dokázaly tak, že jim po právu patří udělení šlechtického titulu a jsou významnými dvořany krále Karla IV. Na potvrzení tohoto stavu jim byla udělena Královská bula.
 

Já, rytíř Martin z dvorní stráže Vás ve jménu Karla IV., krále Českého, Německého, Lombardského a Burgundského, Moravského markraběte, Lucemburského hraběte a císaře Svaté říše římské, Kocoura Miloše, udatného patrona všech čtenářů dětského oddělení naší knihovny a H. Ch. Andersena, významného spisovatele, jehož jméno dnešní večer nese, pasuji na dvořany Karla IV.  
Titul jste si zasloužili svou moudrostí, šikovností, sílou i odvahou při plnění dnešních úkolů.
Dříve ale, než budete pasováni a budete se moci honosit svým nově nabytým titulem, je nutné, abyste složili dvořanský slib. Ten složíte tak, že po vyslechnutí svého jména vykročíte směrem ke mně, pokleknete na jedno koleno a řeknete: „slibuji“.
 Text slibu:
Slibuji, že:
„Budu často a rád/a choditi do knihovny, kde pasován/a jsem byl/a.
Průkazku do knihovny vždy budu se sebou nositi.
Ke knihám se budu chovat s úctou, kterou si zaslouží.
Pamatovati si budu alespoň něco z toho, co pro naši zem Karel IV. vykonal.
Rád/a budu vzpomínati na dnešní večer, který strávil/a jsem v knihovně“.

Tak přísahala skupina dvořanů z hradu Karlštejna, Karlíka, Kašperka, Křivoklátu, Lokte a Mělníka.

 
Váš zpravodaj, kocour Miloš

Žádné komentáře:

Okomentovat