pondělí 5. ledna 2015

Všude dobře...

Kluci a holky, mohlo by vás zajímat, že...

Jihomoravský kraj vyhlašuje IX. ročník literární soutěže pro mládež "Skrytá paměť Moravy" 2014/ 2015
 
ude dobře...

Téma nabízí mladým spisovatelům prostor pro vyjádření jejich osobních prožitků a pro literární zpracování důvěrně známého prostředí. Prostřednictvím prozaických textů mohou vyprávět o sobě samých, o rodinách, ve kterých vyrůstají, o sourozencích, přátelích či o spolužácích. Chceme-li zkoumat skrytou paměť Moravy, zkusme umělecky popsat svoji současnost.

Účastníci soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří ke dni uzávěrky přihlášek dosáhli minimálně věku 12 let a maximálně 19 let. Účastníkem soutěže se autor stává odesláním podepsané přihlášky (u soutěžících mladších 18 let je nutný i podpis zákonného zástupce) a soutěžního prozaického textu v elektronické podobě a v pěti vytištěných exemplářích nejpozději do 31. března 2015 na adresu:
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
e-mail:
pamet@muzeumbrnenska.cz

Soutěžní kategorie:
Soutěž je podle věku soutěžících rozdělena do dvou kategorií:
I. kategorie: texty autorů ve věku od 12 do 15 let (k 31. 3. 2015)
II. kategorie: texty autorů ve věku od 16 do 19 let (k 31. 3. 2015)
Každý autor může soutěž obeslat pouze jedním, a to dosud nepublikovaným textem v českém jazyce.
  
Rozsah soutěžních příspěvků:
I. kategorie:
1–3 normostrany prozaického textu (1 800 – cca 5 400 znaků)
II. kategorie:
4–10 normostran prozaického textu (7 200 – cca 18 000 znaků)
Rukopisy se nevracejí.

Uzávěrka přihlášek, hodnocení příspěvků, vyhlášení výsledků:
Uzávěrka přihlášek je 31. března 2015.

Soutěžní příspěvky jsou hodnoceny pětičlennou odbornou porotou, jmenovanou vyhlašovatelem společně s vyhlášením IX. ročníku soutěže. Příspěvky jsou hodnoceny anonymně. Slavnostní vyhlášení vítězů a autorské čtení vítězných literárních textů se uskuteční 12. června 2015 v pobočce Masarykova muzea v Hodoníně – Slovanském hradišti v Mikulčicích, NKP, za přítomnosti veřejnosti.

S umístěním na prvních třech místech jsou spojeny peněžité odměny ve výši:
I. kategorie:
1. cena 3000 Kč
2. cena 2000 Kč
3. cena 1000 Kč

II. kategorie
1. cena 6000 Kč
2. cena 5000 Kč
3. cena 4000 Kč
 
Statut soutěže je umístěn na webových stránkách vyhlašovatele a organizátorů soutěže:

Žádné komentáře:

Okomentovat