čtvrtek 11. srpna 2016

Společenské hry

Ahoj kluci a holky!
 
To, že vám nabízíme společenské hry, jste již jistě zaznamenali.
Od 1. srpna 2016 si můžete tyto hry vypůjčit i absenčně, což znamená, že si je můžete zahrát doma. Hry si můžete se souhlasem vašich rodičů vypůjčit na 32 dní. Hry neprodlužujeme, jako knihy nebo časopisy.


Každý, kdo si bude chtít některou z her vypůjčit, musí dodržet tato pravidla:
 
Půjčování her
* Hry je možné absenčně vypůjčit pouze registrovaným uživatelům. Výpůjční lhůta je 32 dnů bez možnosti prodloužení. Uživatel smí mít vypůjčenu pouze jednu hru a až po jejím vrácení si může vypůjčit hru další.
* U dětí požaduje knihovna pro absenční půjčování her souhlas rodiče (zákonného zástupce).
* Vypůjčenou hru si může uživatel rezervovat. Rezervovanou hru si vyzvedává v oddělení, které ji půjčuje.

Povinnost uživatele, který si společenskou hru zapůjčí

* Uživatel je povinen se před vypůjčením hry seznámit s jejím stavem.

* Při zapůjčení hry uživatel stvrdí svým podpisem, že byl obeznámen s jejím aktuálním stavem (potvrzení o výpůjčce).
* Uživatel ručí za to, že hru vrátí ve stanoveném termínu a ve stejném stavu, v jakém si ji vypůjčil. Pokud tak neučiní, bude mu v souladu s knihovním řádem účtována smluvní pokuta za pozdní vrácení (zpozdné).

* Hru uživatel vrací v oddělení, kde si ji zapůjčil, nelze ji vrátit v automatu na vracení knih.
* Při vrácení hry stvrdí knihovník svým podpisem, že byla hra vrácena ve stejném stavu, v jakém si ji uživatel zapůjčil (potvrzení o vrácení).

Postup při poškození nebo ztrátě hry

* Při poškození, zničení nebo ztrátě hry rozhoduje o způsobu náhrady vedoucí oddělení.  

*  Uživatel je povinen nahradit danou součást hry totožnou součástí nebo nahradit celou hru hrou stejnou. 

* Pokud to není možné, zaplatí plnou částku, za kterou byla hra zakoupena.
* Současně bude požadována náhrada za úkony spojené s likvidací škody a zpracováním dokumentu dle ceníku knihovny.

Žádné komentáře:

Okomentovat